PREINSCRIPCIÓ SETEMBRE 2017: CICLES DE GRAU MITJÀ i CURS DE PREPARACIÓ PER A L’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Queden places del cicle formatiu de grau mitjà d'Electromecànica de vehicles.

Queden places del cicle formatiu de grau mitjà de Perruqueria i cosmètica capil·lar.

Queden places del cicle formatiu de grau superior d'automoció.

Queden places del Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior.

Dates de preinscripció: 6 i 7 de setembre (presencial en el centre).

Documentació a portar:

 • Resguard de la preinscripció feta al maig.
 • Original i fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne/a.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual)
 • Per accedir a un cicle de grau mitjà:
  • Certificat de qualificació global de l’ESO/Prova d’accés o curs d’accés cicle de Grau mitjà alegat per accedir-hi o certificat d'estar matriculat en un cicle de grau mitjà.
 • Per accedir al curs d’accés:
  • Certificat de qualificació global de del cicle de Grau mitjà al·legat per accedir-hi o certificat d'estar matriculat en un cicle de grau mitjà.
 • Si l'alumne és menor d'edat:
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  • Original i fotocòpia del DNI o NIE del pare, mare o tutor legal.