PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT CURS 2017-2018

TANCADA

PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ CURS 2017-2018

TANCADA

PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR CURS 2017-2018

TANCADA

PREINSCRIPCIÓ "Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior curs 2017-2018"

 • Dates: del 3 al 7 de juliol (presencial al centre).
 • Documentació a portar:
  • Original i fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne/a.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual)
  • Certificat de qualificació global del cicle de Grau mitjà alegat per accedir-hi o certificat d'estar matriculat en un cicle de grau mitjà.
  • Si l'alumne és menor d'edat:
   • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
   • Original i fotocòpia del DNI o NIE del pare, mare o tutor legal.