Preinscripció Cicles formatius de grau mitjà. Curs 2020-2021

Període de presentació de sol·licituds: del 2 al 8 de juny de 2020, ambdós inclosos. La documentació es pot presentar fins al 9 de juny de 2020 (inclòs) sempre que s’hagi enviat la preinscripció telemàticament.

Procediment per realitzar la preinscripció:

Procedimiento para realizar la preinscripción:

Pas 1: Omplir el model de sol·licitud amb suport informàtic
Show/Hide
( Clica aquí per accedir-hi ). S'hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil. El formulari enviarà telemàticament les dades i podreu obtenir el resguard de la sol·licitud en format pdf (important). Video tutorial para rellenar el formulario
Paso 1: Rellenar el modelo de solicitud en soporte informático
Show/Hide
( Clica aquí para acceder ). Se puede acceder mediante un ordenador, una tableta táctil o un teléfono móvil. El formulario enviará telemáticamente los datos y podréis obtener el resguardo de la solicitud en formato pdf (importante). Video tutorial para rellenar el formulario
Pas 2: Preparar tota la documentació a enviar
Show/Hide
Paso 2: Preparar toda la documentación a enviar
Show/Hide
Pas 3: Enviar per email la documentació al centre de primera opció.
Show/Hide
Paso 3: Enviar por email la documentación al centro de primera opción.
Show/Hide

Documentació a enviar per correu electrònic

1. Documentació obligatòria que cal presentar per email (escanejada o fotografiada per les dues cares):

 • DNI, NIE o passaport de l'alumne/a.
 • Tarja sanitària o equivalent (si no la tenen disponible ara es pot presentar en el moment de fer la matrícula).
 • Si l’alumne és menor d’edat i no compleix els 18 anys durant l’any 2020 també s’ha de presentar:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació (només la pàgina on consta el nom de l’alumne i dels pares).
 • DNI, NIE o passaport de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport.
 • 2. Documentació acadèmica (depenent de la situació de l’alumne):

 • Alumnes que cursen actualment l’ESO a Catalunya o que l’han finalitzat a partir del curs 2017/2018: NO cal que aportin aquesta documentació ja que la qualificació es carregarà automàticament.

  L’alumne haurà de revisar les seves dades en el llistat provisional (9 de juliol) i si no apareix la seva qualificació haurà d’enviar el certificat de qualificació mitjana de l’ESO durant el període de reclamació (10 al 14 de juliol).

 • Alumnes anteriors al curs 2017/2018: Certificat de qualificació mitjana de l’ESO o la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic.
 • Alumnes que al·leguen la prova d'accés de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011: NO cal que aportin aquesta documentació ja que la qualificació es carregarà automàticament.

  L’alumne haurà de revisar les seves dades en el llistat provisional (9 de juliol) i si no apareix la seva qualificació haurà d’enviar el certificat de qualificació de la prova durant el període de reclamació (10 al 14 de juliol).

 • Alumnes que al·leguen la prova d'accés de la Generalitat de Catalunya anterior a l'any 2011: Han de presentar el certificat de qualificació de la prova d'accés.
 • Alumnes estrangers: Sol·licitud d’homologació presentada en el Departament d’Educació.
 • Alumnes estrangers que NO han pogut fer la sol·licitud d’homologació per motiu de la pandèmia: declaració responsable relativa al compromís d’homologar els estudis estrangers no universitaris a l’efecte de la preinscripció al batxillerat (clica aquí per obtenir-la).
 • Alumnes que han superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys l'any actual: Han d'enviar una còpia de la consulta dels resultats de la prova, escanejada o fotografiada per les dues cares (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova).
 • Sol·licitud de cita prèvia: En cas que per una raó molt justificada no es pugui presentar la documentació de forma telemàtica es podrà presentar presencialment en el centre demanant cita prèvia (a partir del dia 4 de juny) de forma telemàtica ( clica aquí per demanar cita prèvia) o bé per telèfon trucant al 934494714 (horari de 9.00 a 14.00).
  Les persones que demanin cita prèvia hauran de presentar-se en el centre i respectar la següent normativa de seguretat i prevenció:

 • S’accedirà al centre puntualment a l’hora exacta de la cita prèvia concedida.
 • Només es permetrà l’accés al centre d’una persona per presentar la documentació de la preinscripció.
 • No han d’acudir al centre les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.
 • S’haurà d’accedir al centre portant mascareta i guants.
 • Es portarà tota la documentació prèviament preparada i complimentada.
 • Es portarà bolígraf de color blau propi per si s’ha d’omplir alguna dada addicional.
 • Període de matrícula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada en un cicle de grau mitjà:
  de l'1 al 7 de setembre de 2020, ambdós inclosos.

  Dates importants en el procés de preinscripció dels cicles formatius de grau mitjà:

  Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 9 de juliol de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 10 al 14 de juliol de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 15 de juliol de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 15 de juliol de 2020, a les 11 hores
 • Llista ordenada definitiva: 20 de juliol de 2020
 • Oferta final de places escolars: 28 de juliol de 2020
 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 30 de juliol de 2020
 • Altres informacions:

 • Carta de compromís educatiu.
 • Oferta de places de Cicles formatius per al curs 2020-2021.