Preinscripció Cicles formatius de grau superior. Curs 2020-2021

Llista d'ADMESOS als estudis de cicles formatius de grau superior a l'institut Pedraforca

Els alumnes d'aquesta llista s'han de matricular de l'1 al 7 de setembre, ambdòs inclosos. Consulteu la secció de matrícula d'alumnes nous per procedir a la seva realització. En cas de no matricular-se en les dates anteriors perdran la plaça.

Podeu descarregar el document amb la llista d'admesos al Pedraforca aquí.

Llista d'ESPERA per als estudis de cicles formatius de grau superior a l'institut Pedraforca

Els alumnes d'aquesta llista NO HAN OBTINGUT PLAÇA AL PEDRAFORCA i estan en llista d'espera. En cas que alguns alumnes admesos no es matriculin s'avisarà als alumnes de la llista d'espera per ordre.

Podeu descarregar el document amb la llista d'espera al Pedraforca aquí.

Llista d'alumnes que HAN FET PREINSCRIPCIÓ per als estudis de cicles formatius de grau superior a l'institut Pedraforca

Els alumnes d'aquesta llista han fet preinscripció per cursar estudis de cicles formatius de grau superior al Pedraforca. Podeu consultar en aquesta llista quin centre i estudis us han assignat o, si està en blanc, és que no us han assignat plaça a cap centre.

Podeu descarregar el document amb la llista de Preinscripció al Pedraforca aquí.

Llista ordenada definitiva de la preinscripció dels cicles formatius de grau superior

Podeu descarregar el document amb llista ordenada definitiva aquí.

Llista amb el barem resoltes les reclamacions de la preinscripció dels cicles formatius de grau superior

Podeu descarregar el document amb el barem un cop resoltes les reclamacions aquí.

Llista amb el barem provisional de la preinscripció dels cicles formatius de grau superior

Podeu descarregar el document amb el barem provisional aquí.

Aquesta NO és la llista d'admesos al cicle. La llista d'admesos es publicarà el dia 30 de juliol de 2020.

IMPORTANT! Heu de verificar que les vostres dades siguin correctes i que la qualificació d'accés estigui bé accedint amb el codi de preinscripció i el document de la persona que pot consultar la preinscripció en el següent enllaç.

En cas que detecteu algun error ho heu de comunicar en el període de reclamacions, del 14 al 16 de juliol de 2020, enviant un correu a inspedraforca.secretaria@gmail.com indicant en l'assumpte el següent:

Reclamació GS + Codi de preinscripció + Cognoms i nom. En el cos del correu s'ha d'indicar clarament l'errada detectada.

Si l'error està en la qualificació ens heu d'enviar un certificat de qualificacions amb la qualificació mitjana que us dóna accés al cicle.

Període de presentació de sol·licituds: del 2 al 8 de juny de 2020, ambdós inclosos. La documentació es pot presentar fins al 9 de juny de 2020 (inclòs) sempre que s’hagi enviat la preinscripció telemàticament.

Procediment per realitzar la preinscripció:

Procedimiento para realizar la preinscripción:

Període de presentació de sol·licituds: del 10 al 17 de juny de 2020, ambdós inclosos. La documentació es pot presentar fins al 18 de juny de 2020 (inclòs) sempre que s’hagi enviat la preinscripció telemàticament.

Procediment per realitzar la preinscripció:

Procedimiento para realizar la preinscripción:

Pas 1: Omplir el model de sol·licitud amb suport informàtic
Show/Hide
( Clica aquí per accedir-hi ). Baixeu fins arribar a Per Internet i seleccioneu sol·lictud amb suport informàtic. El formulari enviarà telemàticament les dades i podreu obtenir el resguard de la sol·licitud en format pdf (important). Video tutorial para rellenar el formulario
Paso 1: Rellenar el modelo de solicitud en soporte informático
Show/Hide
Pas 2: Preparar tota la documentació a enviar
Show/Hide
Paso 2: Preparar toda la documentación a enviar
Show/Hide
Pas 3: Enviar per email la documentació al centre de primera opció.
Show/Hide
Paso 3: Enviar por email la documentación al centro de primera opción.
Show/Hide

Documentació a enviar per correu electrònic

1. Documentació obligatòria que cal presentar per email (escanejada o fotografiada per les dues cares):

 • DNI, NIE o passaport de l'alumne/a.
 • Tarja sanitària o equivalent (si no la tenen disponible ara es pot presentar en el moment de fer la matrícula).
 • Si l’alumne és menor d’edat i no compleix els 18 anys durant l’any 2020 també s’ha de presentar:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació (només la pàgina on consta el nom de l’alumne i dels pares).
 • DNI, NIE o passaport de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport.
 • 2. Documentació acadèmica (depenent de la situació de l’alumne):

 • Alumnes que al·leguin el títol de batxillerat o el de tècnic de formació professional finalitzat a partir del curs 2016/2017: NO cal que aportin aquesta documentació ja que la qualificació es carregarà automàticament.

  L’alumne haurà de revisar les seves dades en el llistat provisional (13 de juliol) i si no apareix la seva qualificació haurà d’enviar el certificat de qualificació mitjana dels estudis que en donen accés durant el període de reclamació (14 al 16 de juliol).

 • Alumnes anteriors al curs 2016/2017: Certificat de qualificació dels estudis que en donen accés.
 • Alumnes que al·leguen la prova d'accés de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011: NO cal que aportin aquesta documentació ja que la qualificació es carregarà automàticament.

  L’alumne haurà de revisar les seves dades en el llistat provisional (13 de juliol) i si no apareix la seva qualificació haurà d’enviar el certificat de qualificació de la prova durant el període de reclamació (14 al 16 de juliol).

 • Alumnes que al·leguen la prova d'accés de la Generalitat de Catalunya anterior a l'any 2011: Han de presentar el certificat de qualificació de la prova d'accés.
 • Alumnes estrangers: Sol·licitud d’homologació presentada en el Departament d’Educació.
 • Alumnes estrangers que NO han pogut fer la sol·licitud d’homologació per motiu de la pandèmia: declaració responsable relativa al compromís d’homologar els estudis estrangers no universitaris a l’efecte de la preinscripció al batxillerat (clica aquí per obtenir-la).
 • Alumnes que han superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys l'any actual: Han d'enviar una còpia de la consulta dels resultats de la prova, escanejada o fotografiada per les dues cares (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova).
 • Sol·licitud de cita prèvia: En cas que per una raó molt justificada no es pugui presentar la documentació de forma telemàtica es podrà presentar presencialment en el centre demanant cita prèvia (a partir del dia 12 de juny) per telèfon trucant al 934494714 (horari de 9.00 a 14.00).
  Les persones que demanin cita prèvia hauran de presentar-se en el centre i respectar la següent normativa de seguretat i prevenció:

 • S’accedirà al centre puntualment a l’hora exacta de la cita prèvia concedida.
 • Només es permetrà l’accés al centre d’una persona per presentar la documentació de la preinscripció.
 • No han d’acudir al centre les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.
 • S’haurà d’accedir al centre portant mascareta i guants.
 • Es portarà tota la documentació prèviament preparada i complimentada.
 • Es portarà bolígraf de color blau propi per si s’ha d’omplir alguna dada addicional.
 • Període de matrícula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada en un cicle de grau superior:
  de l'1 al 7 de setembre de 2020, ambdós inclosos.

  Dates importants en el procés de preinscripció dels cicles formatius de grau superior:

  Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 13 de juliol de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 14 al 16 de juliol de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 20 de juliol de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 20 de juliol de 2020, a les 11 hores
 • Llista ordenada definitiva: 23 de juliol de 2020
 • Oferta final de places escolars: 28 de juliol de 2020
 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 30 de juliol de 2020
 • Altres informacions:

 • Carta de compromís educatiu.
 • Oferta de places de Cicles formatius per al curs 2020-2021.