Tramitació de títols de Batxillerat i cicles formatius LOGSE/LOE

La tramitació de títols dels alumnes que han finalitzat els seus estudis el curs 2016-2017 es realitzarà a partir del mes d’octubre de 2017.

Els alumnes que certifiquin a través del seu tutor la necessitat urgent de sol·licitar el títol podran fer-ne el tràmit els dies 20, 21, 22, 23 i 26 de juny.

La documentació que heu de portar és:

  • 1 fotocòpia del NIF/NIE.
  • 1 fotocòpia del butlletí de notes amb la qualificació final.
  • El full de sol·licitud degudament omplert (clica aquí per descarregar-lo).
  • En cas de ser família nombrosa, original i fotocòpia del carnet de família nombrosa.

Tramitació de títols antics de FP (FP1 i FP2): Documents

Taxes de tramitació de títols (2017)

Sol·licitud de títols de FP-I i FP-II