Farmàcia i parafarmàcia

Avís important pels alumnes de 2n curs provinents d'altres centres
Show/Hide

NOM, Grau i hores del Cicle
Títol obtingut TÈCNIC EN FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

Competències professionals

Què s’estudia en aquest cicle?
Proporciona els coneixements necessaris per a:
 • Assistir en la dispensació i elaboració de productes farmacèutics
 • Realitzar la venda de productes parafarmacèutics
 • Executar tasques administratives i de control de magatzem
 • Fomentar la promoció de la salut

Tot això, vetllant pel compliment de normes de qualitat, seguretat i protecció ambiental

Àmbit de treball
 • Hospitals
 • Farmàcies comunitàries
 • Establiments de parafarmàcies
Sortides professionals
 • Tècnic en farmàcia
 • Tècnic en farmàcia hospitalària
 • Tècnic en establiments de parafarmàcia
 • Tècnic en magatzem de medicaments
Sortides acadèmiques
 • Accés a altres cicles formatius de grau mitjà (possibilitat de convalidacions, segons cicles)
 • Accés a cicles formatius de grau superior (prèvia superació de la prova d’accés)
 • Batxillerat
 • Cursos d’especialització...
Nombre d’hores i cursos 2000 hores en 2 cursos lectius
Horari i torn de les classes

Matí: de dilluns a divendres, de 8:00 a 14:30

Tarda: de dilluns a divendres, de 15:00 a 21:30

Curs i horari de les pràctiques en centres de treball (FCT)

2on Curs

Matins i/o tardes

Empreses col·laboradores per a la Formació en Centre de Treball
 • Farmàcies comunitàries
 • Farmàcies hospitalàries: Hospital General de L’Hospitalet de Llobregat, Institut Universitari Dexeus, Hospital de Barcelona...
Els nostres espais
 • Aules de teoria equipades amb suport audiovisual (ordinador, canó projector, projector de transparències, wifi...)
 • Aules taller equipades amb el material d'assaigs
 • Laboratori equipat per a realitzar les anàlisis de laboratori descrites en el currículum
 • Aula d’informàtica d’ús exclusiu per alumnes de la família sanitària

A part: espais generals del centre.

Mòduls professionals

Alumnat de 1r curs
Show/Hide

Alumnat de 2n curs
Show/Hide

Oferta Cicles FP