Programes europeus

CAT CAST ENG FR

La societat actual i el mercat de treball en particular demanen com aspecte clau la mobilitat d’alumnes, treballadors i formadors. Aquesta mobilitat permet millorar les competències professionals i personals, així com millorar l’empleabilitat i les competències lingüístiques.

La mobilitat d’estudiants i professors és una de les eines fonamentals per a la modernització de l’educació i la millora de la qualitat educativa. És per aixó que l’ INS Pedraforca es planteja com a línea priorioritària d’actuació implantar una política d’acostament i cooperació a nivell europeu dins de l’àmbit de la formación professional.

Treballem en la internacionalització del centre, per això hem sol.licitat la carta Erasmus i el curs 2014-2015 esperem posar en marxa aquest projecte a més el CFGS Documentació Sanitària participarà en el proyecte d’e-Twinning anomenat “La protection sociale en Europe“ amb el Lycée Polyvalent Privé La Salésienne de Saint-Etienne, France.

Entre altres experiències vam participar amb l’Aula d’Acollida al projecte “Trees for Europe”, el curs 2012-2013.

En aquest enllaç podeu consultar la sol·licitud de carta ECHE D i la concesió de la mateixa