PLA EDUCATIU D'ENTORN 0.20

El Pla educatiu d’entorn 2.0 promou una educació integral i de qualitat, mitjançant un projecte educatiu comú a la zona dels barris La Florida Les Planes, que asseguri una educació cohesionada al llarg de totes les etapes educatives.

 

L’èxit educatiu és un repte tan necessari com complex; diversos estudis relacionen l’èxit educatiu amb el grau d’implicació i participació de les famílies, i per això cal reforçar la família com a primer referent educatiu i responsable del creixement i de la formació dels seus fills i filles. Així, hem d’acompanyar les famílies en la seva tasca educativa, mitjançant espais familiars, formació, o altres recursos que fomentin el desenvolupament d’habilitats de la parentalitat positiva, i promoure la participació de les famílies en projectes i funcionament de centre com una oportunitat de coresponsabilitat.

 

Cal també l’orientació i acompanyament als joves i a les seves famílies que asseguri la igualtat d’oportunitats en l’accés als recursos, tant en l’àmbit formal com informal,  minimitzant l’absentisme i l’abandonament prematur dels estudis.

Carrer Enginyer Moncunill, 2, 08905

L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

93 449 47 14

inspedraforca.secretaria@gmail.com