MATRÍCULA 2022-2023

Educació secundària obligatòria (alumnes de nova incorporació al centre)

Matrícula (curs 2022-2023) presencial al centre

Període de matrícula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada al primer curs de l’ESO: del 21 de juny al 29 de juny de 2022, ambdós inclosos.

 

– Documentació obligatòria que cal presentar (la documentació presentada en la preinscripció no cal tornar-la a presentar):

  1. L’original i una fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  2. L’original i una fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport.
  3. L’original i una fotocòpia del DNI de l’alumne/a si és major de 14 anys o té DNI tot i ésser menor de 14 anys.
  4. Original i fotocòpia de la tarja sanitària o equivalent.
  5. Original i fotocòpia del carnet de vacunacions amb les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents.
  6. Resguard de pagament del material (80 €). Heu de recollir a la consergeria del centre la carta de pagament.

Matrícula 2022/2023 de Batxillerat i cicles formatius per alumnes que ja cursen aquests estudis al centre durant el curs 2021/2022

La matrícula és telemàtica i consta de dos passos:

1) Comprovar el resguard de matrícula que us enviarà per correu electrònic el vostre tutor i fer el pagament corresponent per caixer o per transferència bancària seguint les instruccions del resguard de matrícula. En el cas de BTX no hi ha resguard de matrícula i us enviarem una carta de pagament amb el preu.

 

2) Omplir i enviar el formulari de matrícula, en la data que tingueu assignada (veure calendari més avall).

En aquest formulari us haureu d’identificar amb el vostre identificador d’alumne (Número personal que els apareixerà al resguard de matrícula o al butlletí de notes en el cas de BTX. Si no el sabeu us podeu identificar només amb el document d’identitat) i el vostre document d’identitat que tinguem registrat a la secretaria (si un heucanviat el document i no ens heu informat us haureu d’identificar amb el document antic). En el formulari haureu d’omplir les dades que se us demanen i adjuntar una foto o escaneig del resguard de pagament.

 

També haureu d’ajuntar una fotografia tipus carnet vostra (només de la cara) que us podeu fer amb el mòbil amb un fons blanc al darrera.

En el cas de cicles formatius de grau superior, si teniu bonificació o exempció del preu públic haureu d’ajuntar la foto o escanneig del document que us permet sol·licitar la bonificació o exempció (carnet de família nombrosa o monoparental, beca del ministeri, …)

NO S’HA D’ADJUNTAR EL RESGUARD DE MATRÍCULA.

IMPORTANT: La matrícula consisteix en fer les dues coses (pagament i enviament del formulari correcte); si falta una d’elles l’alumne no estarà matriculat.

IMPORTANT: S’ha de respectar el calendari de matrícula assignat ja que el formulari es tancarà el mateix dia a les 23:59 h.

CALENDARI DE MATRÍCULA CURS 2022/2023:

Dilluns 27 de juny de 2022: CAI i Batxillerat.

Dimarts 28 de juny de 2022: Electromecànica i Farmàcia.

Dimecres 29 de juny de 2022: Perruqueria i Estètica.

Dijous 30 de juny de 2022: Automoció i Laboratori.

Divendres 1 de juliol de 2022: Documentació i Dietètica.

Matrícula batxillerat i cicles formatius curs 2022/2023 alumnes nous admesos en preinscripció

La matrícula és presencial amb cita prèvia que pots reservar omplint el següent formulari.

Les persones admeses han rebut un correu electrònic informant-los de la documentació que han de portar a la secretaria del centre. Si estàs admès i no has rebut el correu consulta la carpeta de correu no desitjat o posa’t en contacte amb el centre el més aviat possible abans de la finalització del termini de matrícula.

 

Dates de matrícula:

– Cicles de grau mitjà amb continuïtat: del 11/07/2022 al 15/07/2022.

– Cicles de grau mitjà resta d’alumnes: del 18/07/2022 al 22/07/2022.

– Cicles de grau superior: del 18/07/2022 al 22/07/2022.

 

Documentació que cal portar

 1. Original i còpia del títol o resguard del títol que dóna dret a l’accés als estudis que vol cursar o certificat de superació de la prova d’accés o del curs d’accés a cicles formatius.
 2. Justificant del pagament de matrículafet al banc on consti el concepte de pagament: NOM DEL CICLE + COGNOMS I NOM DE L’ALUMNE.

 

Si no es va adjuntar durant la preinscripció:

 1. Document d’identitat de l’alumne/a (original i còpia).
 2. Tarja sanitària de l’alumne/a (original i còpia).
 3. Si l’alumne/a és menor d’edat:
 • Document d’identitat del pare, mare o tutor legal de l’alumne/a (original i còpia).
 • Llibre de família (pàgina on surt el nom de l’alumen/a, original i còpia).
 1. Si la matrículaés per al segon curs dels estudis s’ha de portar un certificat oficial amb les qualificacions de les matèries cursades fins el moment.

Carrer Enginyer Moncunill, 2, 08905

L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

93 449 47 14

inspedraforca.secretaria@gmail.com