MATRÍCULA

2021-2022

Educació secundària obligatòria

Matrícula presencial al centre

Període de matrícula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada al primer curs de l’ESO: del 14 de juny al 18 de juny de 2021, ambdós inclosos.

 

– Documentació obligatòria que cal presentar (la documentació presentada en la preinscripció no cal tornar-la a presentar):

  1. L’original i una fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  2. L’original i una fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport.
  3. L’original i una fotocòpia del DNI de l’alumne/a si és major de 14 anys o té DNI tot i ésser menor de 14 anys.
  4. Original i fotocòpia de la tarja sanitària o equivalent.
  5. Original i fotocòpia del carnet de vacunacions amb les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents.
  6. Resguard de pagament del material (80 €). Heu de recollir a la consergeria del centre la carta de pagament.

Carrer Enginyer Moncunill, 2, 08905

L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

93 449 47 14

inspedraforca.secretaria@gmail.com