gep

Per tal de potenciar i millorar la competència en llengües estrangeres, en especial la llengua anglesa, del nostre alumnat i també del professorat, des del curs 2015-2016 l’Institut Pedraforca és centre GEP (Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme). Aquesta iniciativa del Departament d’Ensenyament neix l’any 2013 com a programa experimental orientat, d’una banda, a incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres curriculars i, d’una altra, a acompanyar els centres educatius en el procés de desplegament i consolidació d’un projecte lingüístic plurilingüe propi.   L’aposta del nostre institut per la llengua anglesa és activa i amb un ojectiu clar,   contribuir a la formació de ciutadanes i ciutadans capacitats per afronatr els reptes d’un món globalitzat on el plurilingüisme ofereix noves oportunitats acadèmiques i laborals.  El projecte GEP del nostre Institut, ”Mind the GEP”, promou l’aprenentatge actiu i significatiu de tot el seu alumnat, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius (FP), millorant els resultats en llengua anglesa al nostre centre.

Per més informació:

Les sigles GEP inicialment corresponien a Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme; es tracta d’un projecte que es va iniciar el curs 2015/16, i que en els darrers tres cursos ha passat a ser un programa d’innovació pedagògica,: GENERACIÓ PLURILNGÜE.

El projecte GEP del nostre Institut, ”Mind the GEP”, promou l’aprenentatge actiu i significatiu de tot el seu alumnat, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius (FP), millorant els resultats en llengua anglesa al nostre centre.

QUINS SON ELS OBJECTIUS DEL GEP?

Els objectius del GEP són:

 • Millora dels resultats en llengua anglesa (docents i alumnat).
 • Aplicació de la metodologia AICLE/CLIL a l’aula.
 • Consolidació d’un equip de professorat format i acreditat per a impartir continguts curriculars en llengua anglesa.
 • Millora de la projecció externa del centre.

El GEP s’emmarca en tot un conjunt d’accions i pràctiques que afavoreixen el plurilingüisme:

 • Auxiliars de conversa
  • Per a cicles formatius, finançat pel Dept. d’Educació-Ministerio de Educación y Formación Profesional
  • Per a 4rt ESO: Ajuntament l’Hospitalet
 • Estades lingüístiques
 • Sortides i activitats en llengua estrangera (teatre, jornades, concursos, …)
 • Erasmus + i Fundació BCN FP: mobilitat alumnat i professorat
 • eTwinning: alumnat CFGS Documentació i administració sanitària (Lycee La Salesiene )
 • FP & EOI together
 • Dia de les llengües maternes
 • Retolació en llengua anglesa: espais comuns/aules/tallers…

Alguns exemples de les activitats de GEP

Activitats de GEP

 

Acting Together

Curs 2020-21

Carrer Enginyer Moncunill, 2, 08905

L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

93 449 47 14

inspedraforca.secretaria@gmail.com