FARMÀCIA I PARAFARÀMCIA

TITULACIÓ

Tèncic/a en Farmàcia i parafarmàcia.

durada

Dos cursos acadèmics (2000 hores) en horari de matí o de tarda.

COM POTS ACCEDIR ALS ESTUDIS

 • Títol de graduat/da en ESO o equivalent
 • Prova d’accés a grau mitjà

CFGM FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA / MATÍ 1r- CURS 2022-23 I 2n- CURS 2023-24

Aquests estudis participen en el Programa d’Impuls a les llengües estrangeres, finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.

Què

faràs?

Ajudaràs a elaborar i distribuir productes farmàceutics, i portaràs a terme tasques administratives i de control de magatzem.

Què

estudiaràs?

 • Oficina de farmàcia
 • Disposició i venda de productes farmacèutics
 • Distribució i venda de productes parafarmacèutics
 • Formulació magistral
 • Promoció de la salut
 • Disposició i venda de productes
 • Operacions bàsiques de laboratori
 • Primers auxilis
 • Anatomofisiologia i patologia bàsiques
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació i orientació laboral
 • Anglès tècnic
 • Síntesi
 • Pràctiques en empreses del sector

QUÈ ÉS L'FP DUAL?

L’FP Dual combina la formació presencial a l’institut amb l’aprenentatge remunerat a una empresa (amb contracte laboral o beca), desenvolupant les competències professionals en un entorn laboral real.

De que

treballaràs?

 • Tècnic/a auxiliar de farmàcia
 • Tècnic/a de farmàcia o de magatzem de medicaments
 • Tècnic/a de farmàcia hospitalària
 • Tècnic/a de parafarmàcia

empreses col·laboradores

inserció laboral

1.Quina és la teva situació actual?

Estic buscant feina0%
Continuo estudiant0%
Estudio i treballo0%
Estic treballant0%

2.Què estàs estudiant actualment?

Un estudi de estudis de GM0%
Un estudi de estudis de GS0%
Curs de preparació per a la prova d'accés a GS0%
BATXILLERAT0%

3.La teva feina actual està relacionada amb els estudis de CF que vas realitzar?

100%

0%

NO

4.Els estudis de CF que vas realitzar t’han facilitat l’obtenció d’aquesta feina?

100%

0%

NO

5. Com vas trobar aquesta feina?

A través del centre on vaig realitzar el CF (borsa treball, professors,...)0%
A través de l'empresa o empreses on vaig fer la FPCT0%
Una ETT0%
Treballo en l'empresa familiar0%
Responent a un anunci (dirari, Internet...)0%
Enviant un currículum vitae a l'empresa per iniciativa pròpia0%
A través d'un amic, un conegut, un familiar0%

6. Quin tipus de relació laboral tens?

73%

Contracte temporal

13%

Contracte indefinit

13%

Altres

Carrer Enginyer Moncunill, 2, 08905

L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

93 449 47 14

inspedraforca.secretaria@gmail.com