CICLES GRAU BÀSIC

 • Mòduls específics de perruqueria i d’estètica, i d’orientació laboral (aprox 60% de les hores).
 • Mòduls associats als àmbits de la Comunicació, Ciències Socials i Ciències Aplicades (formació instrumental bàsica).
 • Mòdul de pràctiques en empreses del sector: 317h.

 

Els continguts professionalitzadors seran impartits en els tallers de perruqueria i d’estètica de l’institut.

CONTINGUTS

CICLE GRAU BÀSIC PERRUQUERIA I ESTÈTICA

 

Adreçat a alumnat amb interès i motivació per una formació de caire professional, que pugui assolir les competències de l’ESO amb uns aprenentatges més pràctics i vinculats al món professional.

 

 • Durada: 2.000 hores, en dos cursos acadèmics.
 • Màxim 20 alumnes per grup.
 • Horari: matí, de 8h a 14:30h.

ACCÉS

 • Tenir 15 anys, o complir-los durant l’any natural del curs.
 • Haver cursat 3r ESO (excepcionalment, 2n ESO).
 • L’equip docent ha d’haver proposat la incorporació de l’alumne/a al grau bàsic mitjançant el consell orientador.

CONTINUÏTAT

La superació dels estudis permet obtenir una doble titulació:

 • Graduat en ESO.
 • Tècnic/a Bàsic de Perruqueria i estètica (nivell 1).

 

Amb aquesta titulació permet accedir a CFGM (qualsevol família professional) i a BATX.

 

Sortides professionals: la superació d’estudis permet treballar en centres de bellesa, gabinets d’estètica, centres de depilació, empreses de perruqueria.

Carrer Enginyer Moncunill, 2, 08905

L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

93 449 47 14

inspedraforca.secretaria@gmail.com