tallers d'estudi assistit

El TEA (Taller d’estudi assistit) està organitzat en sessions setmanals en horari extraescolar, dirigides per un/a monitor/a, que està en contacte estret amb el tutor/a docent, i que permeti:

 

  • Oferir un espai idoni de treball i col·laboració, en un clima amable i ordenat.
  • Motivar i responsabilitzar a l’alumnat de tot allò que significa l’estudi i l’entorn de l’escola.
  • Establir estratègies per tal que l’alumnat continuï el treball del TEA després de cada sessió.

 

En el TEA es treballa en grups reduïts de nois i noies, agrupats per nivell educatiu (1r, 2n, 3r i 4rt d’ESO) per tal d’ajudar-los en el seu procés d’ensenyament-aprenentatge. Per a cada nivell educatiu, s’ofereixen dues hores setmanals de taller; a més de reforçar els continguts generals de cada curs, també es realitzen tallers específics per a  millorar la comprensió lectora i l’escriptura, per a reforçar el coneixement de la llengua anglesa, i reforços de conversa. 

Carrer Enginyer Moncunill, 2, 08905

L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

93 449 47 14

inspedraforca.secretaria@gmail.com