FP DUAL

QUÈ ÉS L’FP DUAL?

L’FP dual és la modalitat en la qual esdevindràs aprenent, i combinaràs l’aprenentatge al centre educatiu i a l’empresa.

L’estada a l’empresa es remunerada, i es pot realitzar amb un contracte laboral o una beca, al llarg de segon curs.

Amb aquesta modalitat afavoriràs la teva incorporació al món laboral, ja que hauràs desenvolupat les competències professionals en un entorn de treball real. I, a més, milloraràs el currículum, amb una experiència laboral remunerada d’unes 1.000 hores aproximadament.

Què es L’FP DUAL?

És la modalitat de formació professional (FP) en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva remunerada a l’empresa.

Quins són els objectius?

  • Adequar la formació professional a les necessitats de les empreses.

 

  • Establir una major vinculació i coresponsabilitat entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu dels futurs professionals.

 

  • Millorar el procés d’aprenentatge dels estudiants de formació professional.Quins són els beneficis per les empreses?

  • Incorporació de personal qualificat, format en la cultura i processos propis de l’empresa. 

 

  • Creació una pedrera d’aprenents. 

 

  • Facilitació del relleu generacional. 

 

  • Contribució a la política empresarial de responsabilitat social corporativa.

 

  • Identificació i captació de talent.

Com acull l’empresa a l’alumne?

qode-np-item

Signatura d’un conveni de col·laboració amb el centre educatiu.

qode-np-item

Selecció de l’alumnat proposat pel centre educatiu.(Abril-juny)

qode-np-item

Integració de l’aprenent a l’empresa: Alumnat fa 80-100 hores de pràctiques (periode de prova): NO REMUNERADA

qode-np-item

Fase consolidació: Inici la modalitat dual, la relacio alumne empresa pot ser o contracte de treball o beca.

L’empresa ha de nomenar un/a Tutor/a d’empresa responsable de donar suport, atenció i fer el seguiment de les tasques encomanades a l’aprenent. 

Les persones tutores d’empresa rebran, per part del centre educatiu, una formació de 12 hores. En finalitzar l’estada de l’alumnat, les persones tutores rebran un certificat de formació del Departament d’Educació.

Preguntes freqüents? FAQs

No, encara que sovint quan necessita personal qualificat i format contracta aquells/es alumnes que ja coneix, que ja ha format i que ja té en borsa.

El temps total ordinari en alternança (temps a l’empresa i al centre educatiu) no superarà les 8 hores diàries ni les 40 setmanals. 

Altres jornades, caràcter especial, requeriran autorització prèvia de DGFPiERE.

Es prohibeix el treball per torns i nocturn, i les hores extraordinàries. En el cas dels diferents contractactes laborals serà aplicable la normativa laboral corresponent.

L’alumnat amb beca NO podrà assistir al centre de treball el mes d’AGOST.
Carrer Enginyer Moncunill, 2, 08905

L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

93 449 47 14

inspedraforca.secretaria@gmail.com