cicles de grau SUPERIOR

QUÈ ÉS LA FORMACIÓ PROFESSIONAL?

La formació professional capacita i proporciona la formació necessària per a l’exercici qualificat de diverses professions.

És específica i s’ordena en cicles formatius que atorguen la qualificació necessària per a executar les tasques pròpies de la professió.

Els cicles formatius engloben hores lectives de formació en un centre educatiu i hores de formació pràctica en centres de treball, la qual cosa suposa, en general, dos cursos acadèmics.

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Convencionalment es cursen després del Batxillerat, a partir dels 18 anys, tot i que no hi ha límit d’edat per cursar-los. També s’hi pot accedir per altres vies (veure informació de cada cicle).

Títol: Tècnic superior en la professió pròpia de cada cicle.

Dóna accés a altres cicles formatius de grau superior i a estudis universitaris (depenen de cada cicle).

COM ACCEDIR-HI?

  • Títol de Batxillerat
  • Títol de BUP + COU
  • Títol d’Especialista (FP II) o Tècnic Superior (CFGS)
  • Tenir superada la prova de accés a la universitat per a majors de 25 anys
  • Accés mitjançant prova d’accés, o bé havent superat el curs d’accés. 

Carrer Enginyer Moncunill, 2, 08905

L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

93 449 47 14

inspedraforca.secretaria@gmail.com