cicles de grau mitjà

QUÈ ÉS LA FORMACIÓ PROFESSIONAL?

La formació professional capacita i proporciona la formació necessària per a l’exercici qualificat de diverses professions.

És específica i s’ordena en cicles formatius que atorguen la qualificació necessària per a executar les tasques pròpies de la professió.

Els cicles formatius engloben hores lectives de formació en un centre educatiu i hores de formació pràctica en centres de treball, la qual cosa suposa, en general, dos cursos acadèmics.

ELS NOSTRES CICLES DE GRAU MITJÀ

MODALITAT DUAL
MODALITAT DUAL
MODALITAT DUAL
MODALITAT DUAL

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Convencionalment es cursen després de l’ESO, a partir dels 16 anys, tot i que no hi ha límit d’edat per cursar-los. També s’hi pot accedir per altres vies (veure informació de cada cicle).

Títol: Tècnic en la professió pròpia de cada cicle.

Dóna accés a altres cicles formatius de grau mitjà, a cicles formatius de grau superior i al Batxillerat.

COM ACCEDIR-HI?

  • Títol de graduat en ESO
  • Títol de Tècnic (FP I) o d’altre CFGM o Mòdul Experimental I
  • Accés mitjançant prova d’accés
  • Tenir superada la prova de accés a la universitat per a majors de 25 anys

Carrer Enginyer Moncunill, 2, 08905

L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

93 449 47 14

inspedraforca.secretaria@gmail.com