Els futurs aprenents són persones joves, qualificades, amb valors i compromís amb l’empresa, que milloraran la competitivitat de la teva empresa

Molt més que un estudiant en pràctiques, a un cost molt assequible

Vols reforçar les diferents àrees i tasques
dins del teu / la teva...?
Beneficis de l’FP dual

Farem una preselecció prèvia dels candidats, per aconseguir el
que més s’adeqüi a les teves necessitats.

Disposaràs d’un període de prova (100 hores)

sense cost per a l’empresa.

Tutoritzarem tota l’estada de l’aprenent a l’empresa,

fent-ne el seguiment.

L’estada de l’aprenent a l’empresa serà d’unes 1.000 hores (1 any), i recuperaràs amb escreix la inversió de temps en formar l’aprenent.

Podràs gaudir de bonificacions en la Seguretat Social (fins al 100% de la quota).

Podràs incorporar a l’aprenent a l’empresa, en finalitzar la dual,
en condicions econòmiques avantatjoses, si així ho desitges.

Formaràs futurs professionals qualificats, identificats amb els valors de l‘empresa, i adaptats a la teva manera de treballar.

 

Disposaràs d’una pedrera de professionals qualificats, formats
en la teva cultura empresarial, que et facilitaran el relleu generacional, poder cobrir baixes, vacances…

Col·laboraràs en la formació, qualificació professional i ocupabilitat de les persones joves, i promouràs la imatge de la teva empresa com a empresa amb responsabilitat social i dinàmica, augmentant la teva visibilitat.

Compromes@s

amb l‘FP Dual

Parlen de nosaltres
Col·laboren amb nosaltres
Tipus de contractació
 • Qualsevol tipus de contracte, el més adient el de Formació i Aprenentatge
 • Bonificació de quotes a la SS de fins el 100%
 • Retribució mínima SMI
 • Bonificació addicional per a l’empresa per tutorització de l’aprenent
 • Alta a la SS com a becari/a
 • Signatura de documentación. Acord que dóna cobertura legal a l’empresa
 • Compensació econòmica mínima:
  • CFGM: 50% SMI
  • CFGS: 60% SMI la 1ª meitat, 70% SMI la 2ª meitat
Més informació

Carrer Enginyer Moncunill, 2, 08905

L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

93 449 47 14

inspedraforca.secretaria@gmail.com