laboratori clínic i biomèdic

TITULACIÓ

Tècnic/a superior en laboratori clínic i biomèdic

durada

Dos cursos acadèmics (2000 hores) en horari de matí.

COM POTS ACCEDIR ALS ESTUDIS

 • Títol de Batxillerat o equivalent
 • Títol de tècnic/a o de tècnic/a especialista
 • Títol universitari o prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Què

faràs?

Realitzaràs anàlisis de mostres biològiques i valoraràs els resultats tècnics obtinguts, que seran d’ajut en la prevenció, diagnòstic, control de l’evolució, tractament i investigació de la malaltia, aplicant les normes de qualitat, seguretat i mediambientals.

Què

estudiaràs?

 • Gestió de mostres biològiques
 • Tècniques generals de laboratori
 • Biologia molecular i citogenètica
 • Anàlisi bioquímic
 • Anàlisis microbiològic
 • Tècniques d’anàlisi hematològic
 • Tècniques d’immunodiagnòstic
 • Fisiopatologia general
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Projecte de Laboratori Clínic i Biomèdic
 • Pràctiques en empreses (Formació en Centres de Treball)

De que

treballaràs?

 • Tècnic/a en laboratòri clínic i biomèdic a centres de salut, a serveis de microbiologia, hematologia, hemoteràpia, bioquímica, immunologia…
 • Tècnic/a en laboratori alimentari, farmacèutic i cosmètic
 • Tècnic/a en laboratori d’investigació i experimentació
 • Tècnic/a en laboratori de toxicologia
 • Delegat/da comercial de productes hospitalaris i farmacèutic

empreses col·laboradores

inserció laboral

1.Quina és la teva situació actual?

Estic buscant feina0%
Continuo estudiant0%
Estudio i treballo0%
Estic treballant0%

2.Què estàs estudiant actualment?

Un estudi de estudis de GM0%
Un estudi de estudis de GS0%
Estudio a la universitat a partir del CGS que vaig realitzar0%
Altres0%

3.La teva feina actual està relacionada amb els estudis de CF que vas realitzar?

91%

9%

NO

4.Els estudis de CF que vas realitzar t’han facilitat l’obtenció d’aquesta feina?

100%

0%

NO

5. Com vas trobar aquesta feina?

A través del centre on vaig realitzar el CF (borsa treball, professors,...)0%
A través de l'empresa o empreses on vaig fer la FPCT0%
Una ETT0%
Servei de col.locació (Oficines de Treball de la Generalitat,...)0%
Responent a un anunci (dirari, Internet...)0%
Enviant un currículum vitae a l'empresa per iniciativa pròpia0%
A través d'un amic, un conegut, un familiar0%

6. Quin tipus de relació laboral tens?

73%

Contracte temporal

9%

Contracte indefinit

0%

Treballo pel meu compte

18%

Altres

Carrer Enginyer Moncunill, 2, 08905

L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

93 449 47 14

inspedraforca.secretaria@gmail.com