DIETÈTICA

TITULACIÓ

Tèncic/a superior en Dietètica

durada

Dos cursos acadèmics (2000 hores) en horari de tarda.

COM POTS ACCEDIR ALS ESTUDIS

 • Títol de Batxillerat o equivalent
 • Títol de tècnic/a o de tècnic/a especialista
 • Títol universitari o prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

1r CFGS Dietètica

Aquests estudis participen en el Programa d’Impuls a les llengües estrangeres, finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.S 

Què

faràs?

Elaborariàs dietes adaptades a persones i col·lectius en funció de les seves necessitats nutricionals, controlant la qualitat de l’alimentació humana i el seu comportamernt alimentari. També programaràs i aplicaràs activitsts que millorin els hàbits alimentaris de la població.

Què

estudiaràs?

 • Organització i gestió de l’area de treball assisgnada a la unitat dietètica
 • Alimentació equilibrada
 • Dietoteràpia
 • Control alimentari
 • Microbiologia i higiene alimentària
 • Educació sanitària i promoció de la salut
 • Fisiopatologia aplicada a la dietètica
 • Relacions en l’entron de treball
 • Formació i orientació laboral
 • Síntesi
 • Pràctiques en empreses del sector

De que

treballaràs?

 • Tècnic/a en dietètica i nutrició (Atenció primària, hospitals, consultes privades)
 • Responsable d’alimentació en empreses i serveis d’àpats (cuines d¡hospitals, empreses de catering, menjadors col·lectius…)
 • Tècnic/a en higiene dels aliments (indústria alimentària, salut pública)
 • Consultor/a en alimentació
 • Educador/a sanitari (industria alimentària, formació de manipuladors d’aliments…)

empreses col·laboradores

inserció laboral

1.Quina és la teva situació actual?

Estic buscant feina0%
Continuo estudiant0%
Estudio i treballo0%
Estic treballant0%

2.Què estàs estudiant actualment?

Un estudi de estudis de GS0%
Estudio a la universitat a partir del CGS que vaig realitza0%
Master Universitari o Equivalents0%
Altres0%

3.La teva feina actual està relacionada amb els estudis de CF que vas realitzar?

63%

38%

NO

4.Els estudis de CF que vas realitzar t’han facilitat l’obtenció d’aquesta feina?

67%

33%

NO

5. Com vas trobar aquesta feina?

A través del centre on vaig realitzar el CF (borsa treball, professors,...)0%
A través de l'empresa o empreses on vaig fer la FPCT0%
Una ETT0%
Responent a un anunci (dirari, Internet...)0%
Enviant un currículum vitae a l'empresa per iniciativa pròpia0%
A través d'un amic, un conegut, un familiar0%
Mitjançant una oposició0%

6. Quin tipus de relació laboral tens?

86%

Contracte temporal

13%

Contracte indefinit

0%

Altres

Carrer Enginyer Moncunill, 2, 08905

L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

93 449 47 14

inspedraforca.secretaria@gmail.com