FP DUAL

QUÈ ÉS L’FP DUAL?

L’FP dual és la modalitat en la qual esdevindràs aprenent, i combinaràs l’aprenentatge al centre educatiu i a l’empresa.

L’estada a l’empresa es remunerada, i es pot realitzar amb un contracte laboral o una beca, al llarg de segon curs.

Amb aquesta modalitat afavoriràs la teva incorporació al món laboral, ja que hauràs desenvolupat les competències professionals en un entorn de treball real. I, a més, milloraràs el currículum, amb una experiència laboral remunerada d’unes 1.000 hores aproximadament.

Quins avantatges m’ofereix?

  • Milloraré el meu currículum professional. 

 

  • Desenvoluparé  les competències professionals en un entorn laboral real.

 

  • M’incorporaré al món laboral com a aprenent qualificat.

 

  • Serà reconegut el valor que aportem els estudiants aprenents per l’activitat desenvolupada a l’empresa

Com es fa? (temporització)

Primer curs

Primer trimestre

2n trimestre

3r trimestre

Classe normal

Classe normal
Procés de selecció per part del centre educatiu

Selecció per part de l’empresa
Finals juny-Juliol:
Inici 100 h FCT a l’empresa
(període de prova)
NO REMUNERADA

Segon curs

Classes presencials a l’institut (15 hores setmanals, 3 dies setmanals, segons cicle)
Assistència a l’empresa fora de l’horari presencial a l’institut

Quina relació tindré amb l’empresa?

Contracte

Beca

Qualsevol contracte, tot i el que el recomanat és el contracte en alternanà
(edat màxima 30 anys).

No hi ha edat màxima.

Durada: 3 mesos-2 anys.

Durada 1000 hores.

Horari: màxim 40h/setmana, entre classes a l’institut i treball a l’empresa.
A l’institut 14-15 hores, la resta fins a 40 h al centre de treball.
Quan l’alumnat no té classe (Nadal, Setmana Santa, juliol i agost). 40h setmanals al centre de treball.

Horari: màxim 40h/setmana, entre classes a l’institut i treball a l’empresa.
A l’institut 14-15 hores, la resta fins a 40 h al centre de treball.
Quan l’alumnat no té classe (Nadal, Setmana Santa, juliol i agost). 40h setmanals al centre de treball.

Sou:L’establert per a aquests contractes en el conveni col·lectiu d’aplicació. Retribució mínima el primer any del 60% establert per la categoria professional i del 75% el segon any.

En els cicles formatius de grau mitjà, al 50% del SMI

En els cicles de grau superior, al 60% del SMI, durant la primera meitat de l’estada a l’empresa, i al 70% al llarg de la segona meitat formativa.

Cotització S.S.

Cotització S.S. o dret a atur.

Qui decideix el tipus de relació amb l’empresa?

L’empresa és qui fa la selecció final del candidat/a per a cobrir la plaça, i qui decideix el tipus de relació empresa-alumne (beca o contracte).

Quin horari faré al centre educatiu al segon curs?

A  classe assistiràs 15 hores setmanals, i la resta, fins a un màxim de 40 hores setmanals, es faran al centre de treball.

La FP dual és per tothom?

  • L’Fp Dual és un privilegi que l’alumnat s’ha de guanyar.

 

  • Dependrà del rendiment acadèmic i actitudinal mostrat per l’alumne al llarg del primer curs. 

 

  • El nombre d’alumnes participants dependrà del nombre i places que ofertin les empreses col·laboradores.

 

  • La preselecció de l’alumnat participant la realitzarà l’equip docent de professors, en funció dels resultats acadèmics, actituds i capacitats claus mostrats per l’alumnat al llarg del primer curs.

 

  • La selecció definitiva de l’alumnat participant la realitzaran els/les responsables de les empreses col·laboradores. 

Quins cicles Formatius tenim dualitzats?

CFGM Farmàcia i parafarmàcia

CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar

CFGM Estètica i bellesa

CFGM
Electromecànica de vehicles

CFGS Automoció

Hores mínimes d’estada remunerada a empresa: 1000h

Horari classes al centre educatiu:
dt-dj:8:00-14:30

Horari classes al centre educatiu:
dll-dc: 15:00-21:30

Horari classes al centre educatiu:
dll-dc: 15:00-21:30

Horari classes al centre educatiu:
dc-div:15:00-21:30

Horari classes al centre educatiu:
dc-div:15:00-21:30

Hores lectives a l’institut:
15h setmanals

Empreses on fer la dual: oficines de farmàcia.

Empreses on fer la dual: perruqueries i salons de bellesa.

Empreses on fer la dual: salons d’estètica.

Empreses on fer la dual: tallers mecànics i concessionaris de vehicles.

Empreses on fer la dual: tallers mecànics i concessionaris de vehicles.

Adreces d’interès

inserció laboral

Carrer Enginyer Moncunill, 2, 08905

L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

93 449 47 14

inspedraforca.secretaria@gmail.com