TRÀMITS

Tramitació de títols de Batxillerat i cicles formatius LOGSE/LOE

La tramitació de títols dels alumnes que han finalitzat els seus estudis es realitzarà a partir del mes d’octubre de l’any en què els han finalitzat.

 

Taxes de tramitació: clica aquí

Documentació que heu de portar:

  • 1 fotocòpia del NIF/NIE.
  • 1 fotocòpia del butlletí de notes amb la qualificació final.
  • El full de sol·licitud degudament omplert (clica aquí per descarregar-lo).
  • En cas de ser família nombrosa, original i fotocòpia del carnet de família nombrosa.

Tramitació de títols antics de FP (FP1 i FP2): Documents

Completada la sol·licitud i fet el pagament corresponent, s’ha de portar el “modelo 790” i el justificant de pagament a la secretaria de l’institut juntament amb la fotocòpia del DNI/NIE/PASS vigent.

Carrer Enginyer Moncunill, 2, 08905

L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

93 449 47 14

inspedraforca.secretaria@gmail.com