BORSA DE TREBALL

La Borsa de Treball de l’Institut Pedraforca és un servei que ofereix el centre adreçat a alumnes i exalumnes del centre i també a qualsevol empresa interessada. L’objectiu del servei és doble; d’una banda, ajudar l’alumnat a trobar una feina relacionada amb les competències professionals adquirides, i facilitar la seva inserció laboral, i d’altra banda també pretén satisfer les sol·licituds de determinats perfils professionals que fan les empreses.

Totes les gestions de la borsa de treball es canalitzen a través del correu borsatreball.pedraforca@gmail.com

ACCÉS A LA BORSA DE TREBALL PER ALUMNES I EX-ALUMNES

Per entrar a formar part de la borsa de treball cal emplenar un formulari de sol·licitud.

Una vegada rebut el formulari, el centre envia un missatge de confirmació en el qual s’estableixen també les normes de la borsa de treball.

 

  • És obligatori comunicar al centre quan es troba feina i donar-se de baixa del servei.
  • Els currículums tenen una vigència d’un any.
  • Cal ser seriós i formal en el tracte amb les empreses. La persona que no respecti aquesta norma serà donada de baixa del servei.

ACCÉS A LA BORSA DE TREBALL PER EMPRESES

Per fer una sol·licitud a la borsa de treball cal enviar un correu electrònic a l’adreça borsatreball.pedraforca@gmail.com, fent constar en el mateix la següent informació:

 

  • Dades de l’empresa (nom, sector, activitat principal, ubicació…)
  • Nom i cognom, telèfon i correu electrònic de la persona de contacte i càrrec que ocupa a l’empresa.
  • Dades referents a l’oferta de treball: tasques, horari, durada del contracte.

 

Una vegada rebut aquest correu electrònic, us respondrem i us facilitarem els currículums que millor s’ajustin a la sol·licitud realitzada. A partir d’aquest moment, la resta de gestions (trucades, entrevistes, etc.) ja les realitza l’empresa. És molt important comunicar al centre la resolució del procés de selecció per procedir a donar de baixa del servei a la persona contractada.

 HISTÒRIC D’INSERCIÓ LABORAL ANY 2018-2019

CFG Superior

15%

Estic buscant feina

19%

Continuo estudiant

25%

Estudio i treballo

42%

Estic treballant

CFG mitjà

16%

Estic buscant feina

15%

Continuo estudiant

14%

Estudio i treballo

56%

Estic treballant

Carrer Enginyer Moncunill, 2, 08905

L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

93 449 47 14

inspedraforca.secretaria@gmail.com