PFI-PIP d'Auxiliar de manteniment i reparació de carrosseria de vehicles

PFI/PIP  d’Auxiliar de manteniment i reparació de carrosseria de vehicles


Programa de Formació i Inserció – Pla d’Iniciació Professional (PFI-PIP)

Adreçat a joves que acaben l’ESO sense graduar, d’entre 16 i 21 anys, per a que s’incorporin de nou al sistema educatiu per continuar estudis, i puguin accedir al mercat laboral.

 • Durada: 1.000 hores, en un curs acadèmic.
 • Màxim 17 alumnes per aula.
 • Horari: tarda de 15h a 21:30h.

CONTINGUTS

 • Mòduls de formació professional, per tal d’assolir les competències professionals, i que inclouen un mòdul de pràctiques en centres de treball (180h).
 • Mòduls de formació general, per a l’adquisició de competències instrumentals bàsiques.
 • Accions de seguiment i d’orientació de l’alumnat.

 

Els continguts professionalitzadors s’impartiran en els tallers d’automoció de l’institut.

ACCÉS

 • Edat entre 16 i 21 anys
 • No haver obtingut el títol de graduat en ESO.
 • No estar cursant altres estudis en el moment d’inici del programa.

CONTINUÏTAT

La superació dels estudis permet obtenir:

 • Certificat de professionalitat de nivell 1: Operacions auxiliars de manteniment i reparació de carrosseria de vehicles
 • Certificat de superació del curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.

La superació d’estudis permet accedir a CFGM, i obtenir el títol de graduat en ESO en centres de formació d’adults, i accedir al món laboral.

Sortides professionals: la superació d’estudis permet treballar en tallers de reparació i concessionaris de vehicles privats, industrials, agrícoles i d’obres públiques, com a ajudant de carrosseria, de magatzem de recanvis, i de l’àrea d’electromecànica, i com a operari de taller de mecànica ràpida.

Carrer Enginyer Moncunill, 2, 08905

L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

93 449 47 14

inspedraforca.secretaria@gmail.com