Avui 4 de juliol el Director de l'Institut Pedraforca ha signat el compromís de participació del centre en el Programa Avancem: Ensenyament i Aprenentatge Integrat de les Llengües, que impulsa el Departament d'Ensenyament. La participació en el programa fou acordada per unanimitat en la sessió de Claustre...