Nova Imatge a l’INS Pedraforca

La Comissió Permanent del Consell escolar ha aprovat la participació de l’Institut Pedraforca en els Tallers diversificats de reforç i suport educatiu, oferts a l’alumnat dels centres del barri de La Florida de l’Hospitalet de Llobregat que participen del Pla Educatiu d’Entorn 0.20.

Els tallers en què hi participa l’Institut Pedraforca són els següents: