Nova Imatge a l’INS Pedraforca

Seguiu Inspedraforca La Comissió Permanent del Consell Escolar, recollint l’acord del Claustre del passat 18 de desembre de 2019, ha aprovat la participació de l’Institut Pedraforca en l’agrupació d’escoles sostenibles de l’Hospitalet.a Instagram.