Renovació Carta ECHE

L’Institut Pedraforca ha presentat avui la seva sol·licitud per tal de renovar l’ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION (ECHE), que concedeix la Comissió Europea.

Ens va ser concedit el 2015 i, malgrat la COVID-19, demanem la seva renovació per un altre període de cinc anys.

L’Institut Pedraforca vol mantenir el seu compromís, malgrat les incerteses, amb el programa Erasmus +.