Anulació proves de grau superior a l’Institut Pedraforca

L’Institut Pedraforca no serà seu de la convocatòria d’enguany de les Proves d’Accés a Grau Superior.
L’Institut Pedraforca només serà seu de la convocatòria d’enguany de les Proves d’Accés a Grau Mitjà.