Devolucions confinament

Des del 15 d’octubre i fins el 15 de novembre estarà obert el termini per a sol·licitar la devolució de les quotes de material corresponents al període de confinament del passat curs 2019/20.

Poden demanar la devolució l’alumnat que va finalitzar estudis (4rt ESO, 2n BATX, CAI i 2n curs de cicles formatius).

Per a sol·licitar la devolució cal presentar a Secretaria una instància, adjuntant fotocòpia del DNI i comprovant del pagament bancari del curs 2019/20.

En aquest mateix termini també es podran sol·licitar les devolucions dels imports pagats en concepte d’anglès Erasmus, TEA cicles, futbol extraescolar i colònies de 1r ESO.