Recuperació de la presencialitat en els ensenyaments psotobligatoria

A partir del proper dilluns dia 26 d’abril, recuperarem la presencialitat en els ensenyaments postobligatoris. En conseqüència, deixen d’estar en vigor les mesures de reducció de la presencialitat aprovades en el consell escolar de 3 de novembre de 2021.
 
Pel contrari, el tancament del centre es manté en les 21.10 per tal que la comunitat educativa de l’Institut Pedraforca pugui respectar el confinament nocturn, a partir de les 22.00″