preinscripció extraordinària 2021/2022

Procés extraordinari de preinscripció als cicles formatius: l’institut Pedraforca oferta les següents places en el procés extraordinari de preinscripció als cicles formatius (més informació en aquesta notícia):

L’institut Pedraforca oferta places en el procés extraordinari de preinscripció als cicles formatius:

Cicles de grau mitjà:

– Cures auxiliars d’infermeria (torn de matí) -> 4 places

– Cures auxiliars d’infermeria (torn de tarda) -> 7 places

– Farmàcia i parafarmàcia (torn de tarda) -> 3 places

Cicles de grau superior:

– Automoció (torn de tarda) -> 1 plaça

– Documentació i administració sanitàries (torn de matí) -> 3 places

– Dietètica (torn de tarda) -> 3 places

– Laboratori (torn de matí) -> 3 places

La preinscripció s’ha de presentar a la secretaria del centre els dies 8, 9 i 10 de setembre demanant cita prèvia a través del següent formulari (https://script.google.com/a/macros/institutpedraforca.com/s/AKfycbzQG1EX0vcX8cS-Lq1U2Ris3xciSXDYOg1R-KopEklkuhlnUs7X/exec)

Un cop demanada la cita prèvia s’haurà de presentar a la secretaria del centre, en la data i hora de la cita assignada, la següent documentació:

Sol·licitud de preisncripció degudament omplert i signat (ha de coincidir amb les dades omplertes en el formulari de cita prèvia). Pots descarregar-lo aquí 

Documentació identificativa

  • Original i una còpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna (si és estranger comunitari, el document d’identitat del país d’origen).
  • Si l’alumne/a és menor d’edat cal presentar també:

o    L’original i una còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

o    L’original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, el document d’identitat del país d’origen.

 Documentació acreditativa de la qualificació mitjana d’estudis i del criteri de prioritat

Tenint en compte que el procés és presencial, cal presentar:

  • Una certificació de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que permeten l’accés a aquests cicles o de la qualificació de la prova d’accés.
  • El resguard de la sol·licitud de preinscripció a cicles formatius de formació professional de grau mitjà per al curs 2021-2022, si és que vas participar-hi.