Matrícula batxillerat i cicles formatius curs 2022/2023 alumnes nous admesos en preinscripció

La matrícula és presencial amb cita prèvia que pots reservar omplint el següent formulari.

Les persones admeses han rebut un correu electrònic informant-los de la documentació que han de portar a la secretaria del centre. Si estàs admès i no has rebut el correu consulta la carpeta de correu no desitjat o posa’t en contacte amb el centre el més aviat possible abans de la finalització del termini de matrícula.

 

Dates de matrícula:

– Cicles de grau mitjà amb continuïtat: del 11/07/2022 al 15/07/2022.

– Cicles de grau mitjà resta d’alumnes: del 18/07/2022 al 22/07/2022.

– Cicles de grau superior: del 18/07/2022 al 22/07/2022.

 

Documentació que cal portar

  1. Original i còpia del títol o resguard del títol que dóna dret a l’accés als estudis que vol cursar o certificat de superació de la prova d’accés o del curs d’accés a cicles formatius.
  2. Justificant del pagament de matrículafet al banc on consti el concepte de pagament: NOM DEL CICLE + COGNOMS I NOM DE L’ALUMNE.

 

Si no es va adjuntar durant la preinscripció:

  1. Document d’identitat de l’alumne/a (original i còpia).
  2. Tarja sanitària de l’alumne/a (original i còpia).
  3. Si l’alumne/a és menor d’edat:
  • Document d’identitat del pare, mare o tutor legal de l’alumne/a (original i còpia).
  • Llibre de família (pàgina on surt el nom de l’alumen/a, original i còpia).
  1. Si la matrículaés per al segon curs dels estudis s’ha de portar un certificat oficial amb les qualificacions de les matèries cursades fins el moment.