participació de l’institut Pedraforca en el Programa certificació coneixements llengües estrangeres

Gràcies a la participació de l’institut Pedraforca en el Programa certificació coneixements llengües estrangeres un grup d’alumnes de 1r de batxillerat han pogut testar la seva competència oral en llengua anglesa.

Al  2023 podran accedir a les proves de B1 o B2, adequades a l’alumnat adolescent, que es duran a terne a l’EOI de l’Hospitalet de Llobregat.